luxor-logo.png

Wedstrijdreglement facebook actie.

 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Luxor (met maatschappelijke zetel - Industrielaan 7 te 9990 Maldegem) die zal lopen tot en met 6/11/2016 voor de like en share actie via facebook.

 

2. Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen wonend in België.

 

3. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige posts of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 

4. Luxor houdt zich het recht voor om het wedstrijdreglement aan te passen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht en/of in geval er zich een gebeurtenis onafhankelijk van haar wil voordoet die dit noodzakelijk zou maken.

 

5. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer via de facebookpagina van Luxor de foto van de luxor-zetel liken en/of liken & sharen

 

6. Een willekeurige deelnemer die de foto van de Luxor-zetel heeft geliked en/of geliked en geshared wint. Na de opendeurdagen van Luxor 5 & 6 november wordt de winnaar bekendgemaakt op de website en de facebookpagina van Luxor.

 

7. De winnaar krijgt een citytrip voor 2 personen naar Milaan.

 

8. De persoonlijke gegevens van de deelnemers die in de database van Luxor verzameld werden naar aanleiding van de wedstrijd, worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992. Deze gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden. De deelnemer heeft op elk moment het recht zijn persoonlijke gegevens te raadplegen, te wijzigen of te laten verwijderen.